สภาวิชาชีพบัญชี ของด “พิธีทำบุญใหญ่สถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี” และกิจกรรมรื่นเริงทุกประเภท สำหรับงานประชุมและงานอบรมสัมมนาทางวิชาการ ยังคงดำเนินการจัดตามปกติ

 เข้าสู่เว็บไซต์..สภาวิชาชีพบัญชีฯ