สภาวิชาชีพบัญชี ของด กิจกรรมรื่นเริงทุกประเภท สำหรับงานประชุมและงานอบรมสัมมนาทางวิชาการ ยังคงดำเนินการจัดตามปกติ

 เข้าสู่เว็บไซต์..สภาวิชาชีพบัญชีฯ