ข่าวประชาสัมพันธ์...เรื่องการใช้ระบบขนส่งมวลชนเพื่อเดินทางมาอาคารสภาฯ 
    เนื่องด้วยในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2558 เป็นช่วงเวลาที่มีการจัดหลักสูตรอบรมที่อาคารสภาฯ (ถนนสุขุมวิท 21) พร้อมกันหลายหลักสูตรในแต่ละวัน ซึ่งผู้เข้าอบรมหรือผู้มาติดต่อที่นำรถยนต์มาอาจไม่ได้รับความสะดวกเรื่องที่จอดรถที่สามารถรองรับได้ในจำนวนที่จำกัด จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางสาธารณะในการเดินทางมาอาคารสภาฯ ที่ สะดวก ประหยัดเวลา และไม่ต้องประสบกับสภาพการจราจรที่ติดขัดบนถนนอโศก ดังนี้ เข้าสู่เว็บไซต์..สภาวิชาชีพบัญชีฯ