ตราสัญลักษณ์

 

สีที่ใช้ในการออกแบบ 
สีน้ำเงิน
: ความซื่อสัตย์ ความสามัคคี และมั่นคง
สีแดง : ตื่นตัว รวดเร็ว
สีฟ้า : ความสดใส และอนาคตที่ดี
สีเหลืองทอง : มีคุณค่า คุณภาพ ความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาให้ก้าวหน้า

รูปหนังสือ และเส้นริ้ว 3 เส้น เป็นผืนธงไตรรงค์หมุนรอบๆ

สื่อถึงการส่งเสริมและการพัฒนาวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย

ริ้วหมุนที่เป็นรูปคนหมุนรอบๆ

สื่อถึงอิสระของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั้ง 6 ด้าน ได้แก่
- ด้านการทำบัญชี
- ด้านการสอบบัญชี
- ด้านการบัญชีบริหาร
- ด้านการวางระบบบัญชี
- ด้านการบัญชีภาษีอากร
- ด้านการศึกษาเทคโนโลยีการบัญชี

      สภาวิชาชีพบัญชี ได้รับพระมหากรุณาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานอนุญาตให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2548 ยังความสำนึกในพระมหากรุณาลความปลื้มปิติมาสู่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคน นับเป็นขวัญกำลังใจที่ทุกคนปรารถนา และตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบที่สภาวิชาชีพบัญชีจะต้องปฏิบัติ อย่างสมบูรณ์ที่สุดให้สมกับที่ทรงมีพระมหากรุณาต่อสภาวิชาชีพบัญชีเป็นล้นพ้น

โพสต์เมื่อ :
10 ต.ค. 2560 14:29:35
 4824
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์