ประกาศผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 38 (3/2560)

ตรวจสอบผลการทดสอบ ครั้งที่ 38 (3/2560) Click

 

เปิดให้ดูสมุดคำตอบของผู้ที่เข้าทดสอบ (เฉพาะผู้ที่สอบไม่ผ่าน) ครั้งที่ 38 (3/2560)

 ในวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เวลา 09.30 น. ถึง 17.30 น.

(ปิดพักเที่ยง และดูท่านละไม่เกิน 20 นาที)

ยื่นคำขอดูสมุดคำตอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2561

โพสต์เมื่อ :
12 ม.ค. 2561 0:00:00
 51262
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์