ขอเรียนเชิญอาจารย์ และนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี (Open House) ประจำปี 2561

โครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี (Open House) ประจำปี 2561

*ขณะนี้ปิดการรับสมัครแล้ว*

            สภาวิชาชีพบัญชี ขอเรียนเชิญอาจารย์ และนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีในระดับปี ที่ 1-4 เข้าร่วมโครงการ Open house เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ทำความรู้จักกับสภาวิชาชีพบัญชี และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสายอาชีพทางด้านบัญชี รวมถึงการเป็นนักบัญชีที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานสากล
 

สำหรับในปี 2561 มีกำหนดการจัดโครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี (Open House) ดังนี้

ครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องอบรมสัมมนา ศาสตรจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช (6AB) ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องอบรมสัมมนา ศาสตรจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช (6AB) ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 3/2561 วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องอบรมสัมมนา ศาสตรจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช (6AB) ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 4/2561 วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องอบรมสัมมนา ศาสตรจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช (6AB) ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 5/2561 วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องอบรมสัมมนา ศาสตรจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช (6AB) ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์


        มหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ท่านสามารถระบุเลือกครั้งที่ในการเข้าร่วมโครงการได้ 1 ครั้งเท่านั้น โดยจัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการและแนบไฟล์ Excel รายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมาที่ E-Mail :
cpd@fap.or.th

        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนงานกำกับดูแลผู้จัดการอบรม คุณสุธรรมา วัฒนวงศ์ 02-685-2531 สภาวิชาชีพบัญชีฯ รับจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ให้กับมหาวิทยาลัยที่เอกสารครบถ้วนและตามลำดับของการรับแบบตอบรับ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. กำหนดการ Download
  2. แบบตอบรับ Download
  3. แบบฟอร์มรายชื่ออาจารย์และนักศึกษา Download
โพสต์เมื่อ :
12 มี.ค. 2561 10:39:01
 2410
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์