สภาวิชาชีพบัญชี สาขาเชียงใหม่ จัดอบรมสัมมนา 2 หลักสูตร

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ จัดหลักสูตรอบรมสัมมนา 2 หลักสูตร โดยในวันที่ 27 เมษายน 2561 จัดอบรมหลักสูตร “ยื่น ภ.ง.ด. 50 อย่างไรให้ไร้ปัญหา” วิทยากรโดย นายสุรพล วัฒนโยธิน สรรพากรพื้นที่เชียงราย และในวันที่ 28 เมษายน 2561 จัดอบรมหลักสูตร “ข้อควรระวังในการปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงิน” วิทยากรโดย นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการและนายทะเบียน สภาวิชาชีพบัญชี การอบรมสัมมนาที่เกิดขึ้นทั้ง 2 วัน มีผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี คณาจารย์ และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมอบรมสัมมนากว่า 300 คน ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 5 โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่

โพสต์เมื่อ :
3 พ.ค. 2561 14:39:20
 2077
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์