ขอเชิญคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา สัมมนาหัวข้อ การพัฒนาหลักสูตรทางวิชาการบัญชีและประเด็นสำคัญ

            เนื่องด้วยสภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีได้กำหนดให้มีการจัด สัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตรทางวิชาการบัญชีและประเด็นสำคัญของมาตรฐานทางการบัญชีและนักบัญชีในยุคดิจิทัล” ในระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2561 ณ  ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

            ในการนี้จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ) เข้าร่วมสัมมนาตามวันและเวลาดังกล่าว โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาตลอดหลักสูตร จำนวน 1,000 บาท และสามารถนับชั่วโมงผู้สอบบัญชี/ผู้ทำบัญชี ด้านบัญชี จำนวน 6 ชั่วโมง และด้านอื่น ๆ จำนวน 3 ชั่วโมง

            ทั้งนี้ คณาจารย์จากสถาบันการศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถส่งหนังสือตอบรับมาได้ที่ส่วนสนับสนุนวิชาการ อีเมล์ siriporn.ke@fap.or.th ภายในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ คุณศิริพร แก้วชาวนา โทรศัพท์ 0 2685 2569

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

โพสต์เมื่อ :
4 พ.ค. 2561 13:27:34
 2450
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์