สภาฯ จัดสัมมนารับฟังประเด็นสำคัญในการตรวจสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพให้แก่ผู้สอบบัญชีที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป

            เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.15 น. สภาวิชาชีพบัญชี จัดสัมมนารับฟังประเด็นสำคัญในการตรวจสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช
            การจัดสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งต้องการมุ่งเน้นให้ผู้สอบบัญชีที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการตรวจสอบบัญชีใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบ และอัพเดทข้อกำหนดจรรยาบรรณ เพื่อพัฒนาให้ผู้สอบบัญชีสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
            การสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 110 คน โดยได้รับเกียรติจากนางปราณี ภาษีผล ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ เป็นผู้เริ่มบรรยายในหัวข้อ อัพเดทข้อบังคับจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีต่อด้วยการบรรยายจากนายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ อุปนายกและประธานคณะกรรมการวิชาชีพด้านการสอบบัญชี ในหัวข้อ ประเด็นสำคัญในการตรวจสอบบัญชี

โพสต์เมื่อ :
4 พ.ค. 2561 16:59:42
 3525
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์