ประกาศผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 39 (1/2561)

ตรวจสอบผลการทดสอบ ครั้งที่ 39 (1/2561) Click

 

เปิดให้ดูสมุดคำตอบของผู้ที่เข้าทดสอบ (เฉพาะผู้ที่สอบไม่ผ่าน) ครั้งที่ 39 (1/2561)

 ในวันที่ 11-15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เวลา 09.30 น. ถึง 17.30 น.

(ปิดพักเที่ยง และดูท่านละไม่เกิน 20 นาที)

ยื่นคำขอดูสมุดคำตอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

โพสต์เมื่อ :
15 พ.ค. 2561 14:30:35
 9932
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์