ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสัมมนา Enhancing Efficiency and Growth through Process

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนา Enhancing Efficiency and Growth through Process Innovation ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 12.30-17.00 น. ณ อาคาร B ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักด้านแนวคิดการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ให้กับบริษัทจดทะเบียน อาทิ ด้านประบวนการ ด้านสินค้าบริการ ด้านการบริหารจัดการ เพื่อการยกระดับผลิตภาพ มาตรฐานและนวัตกรรม อันเป็นการเพิ่มโอกาสและสร้างความได้เปรียบการแข่งขันให้กับธรกิจ อันจะนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าดิจการในระยะยาว

 

รายละเอียดการจัดสัมมนา Download
ลงทะเบียนได้ที่ https://www.surveymonkey.com/r/XRW79TZ ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2561
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาบรรษัทภิบาล โทร. 02 009 9876

โพสต์เมื่อ :
24 ก.ค. 2561 10:35:58
 1132
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์