สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับ ธอส. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ “Life Begins with GHB”

            เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการ “Life Begins with GHB” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสวัสดิการและส่งเสริมให้สมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และมีการออมเงินเพื่อสร้างความมั่นคงแก่ตนเองและครอบครัว ลงนาม ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 (อโศก)
            คุณสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ อุปนายกคนที่หนึ่งและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี ในฐานะเป็นผู้แทนลงนามจากสภาวิชาชีพบัญชี กล่าวภายในงานว่า “วันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่สภาวิชาชีพบัญชีและธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ร่วมลงนามบันทึกระหว่างกัน ซึ่งปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีมีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศจำนวนกว่า 79,000 คน โครงการนี้จะทำให้สมาชิกมีช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น รวมถึงเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการออมเงินได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการส่งเสริมให้มีโครงการสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก และในอนาคตต่อไปผมเชื่อมั่นว่าสภาวิชาชีพบัญชีจะผลักดันวิชาชีพบัญชี ควบคู่ไปกับดูแลและส่งเสริมสวัสดิการสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ให้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันอย่างเต็มภาคภูมิ”
            โดยหลังจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้แล้ว ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์จะทำการออกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ผู้ที่สนใจสามารถติดตามได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ของทางสภาวิชาชีพบัญชี www.fap.or.th และ https://www.facebook.com/FAP.FAMILY/

โพสต์เมื่อ :
7 ส.ค. 2561 11:31:06
 2477
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์