ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ข้อเสนอปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร

สำนักงานปฏิรูปกฎหมาย ได้กำหนดจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ข้อเสนอปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น นำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำข้อเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร  ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องอโนมา แกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

การลงทะเบียนแจ้งรายชื่อพร้อมระบุว่าเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ได้ที่ wanlaya.nu@gmail.com ภายในวันที่ 14 ก.ย. 61 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลและเอกสารประกอบการสัมมนาได้ที่ QR code ด้านล่าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ข้อมูลผู้จัดงาน คุณวัลยา 02-5026000/083-1207547
  • ข้อมูลวิชาการ คุณนาลินี 02-5026000 ต่อ 8276

โพสต์เมื่อ :
6 ก.ย. 2561 16:47:26
 508
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์