ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ โครงการประกาศนียบัตรรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR) ครั้งที่ 11 (2/2561)

ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR) ครั้งที่ 11 (2/2561) 

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30-13.30 น.  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

 มีผู้สมัครเข้าทดสอบจำนวน 13 ราย  ผ่านการทดสอบ 2 ราย

 

(ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ)

 

สภาวิชาชีพบัญชีจะจัดการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR) ครั้งที่ 12 (3/2561)

ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561  เวลา 9.30 – 13.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี (อโศก)

การทดสอบครั้งนี้มีการปรับลดขอบเขตเนื้อหาการทดสอบ โดยมุ่งเน้นเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญ

และยังคงใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปรับปรุงปี 2560

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fap.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 685 2578 (คุณปัญญรส)

โพสต์เมื่อ :
6 ก.ย. 2561 16:56:18
 2383
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์