ประกาศผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 40 (2/2561)

ตรวจสอบผลการทดสอบ ครั้งที่ 40 (2/2561) Click

 

เปิดให้ดูสมุดคำตอบของผู้ที่เข้าทดสอบ (เฉพาะผู้ที่สอบไม่ผ่าน) ครั้งที่ 40(2/2561)

 ในวันที่ 8 - 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เวลา 09.30 น. ถึง 17.30 น.

(ปิดพักเที่ยง และดูท่านละไม่เกิน 20 นาที)

ยื่นคำขอดูสมุดคำตอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กันยายน พ.ศ. 2561

โพสต์เมื่อ :
12 ก.ย. 2561 13:31:35
 9799
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์