ประกาศ! สภาวิชาชีพบัญชีปรับเปลี่ยนขอบเขตการทดสอบ โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย

            สภาวิชาชีพบัญชี จัดโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Diploma in Thai Financial Reporting) มาอย่างต่อเนื่องกว่า 11 ครั้ง โดยในครั้งต่อไป (ครั้งที่ 12) ซึ่งจะเปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของหัวข้อที่อยู่ในขอบเขตการทดสอบ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถศึกษาขอบเขตทั้งหมดได้ก่อนการเปิดรับสมัครที่ Click
            ทั้งนี้ หากเปิดรับสมัครแล้วทางสภาฯจะรีบแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆของสภาฯต่อไป และท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ คุณปัญญรส  ลี้สมบูรณ์กิจ โทรศัพท์ : 02 685 2578, Email : panyarod.le@fap.or.th

โพสต์เมื่อ :
13 ก.ย. 2561 14:11:01
 868
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์