What's new

สำหรับผู้ที่สนใจ Download Application “SME สบายใจ” โปรดรออีกนิดนะคะ..

            เรียน ท่านผู้สนใจทุกท่าน จากการนำเสอ “Application SME สบายใจ” ในงานเสวนาทางออกของธุรกิจ SMEs ในยุคบัญชีเดียว ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สนใจ Download เป็นจำนวนมาก

            สภาวิชาชีพบัญชีขอเรียนแจ้งว่า ขณะนี้ Application ดังกล่าวอยู่ระหว่างการปรับปรุงพัฒนาเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน หากเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อใดจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง สำหรับผู้ที่จะเข้าไป Download ทดลองการใช้งานสามารถลงทะเบียนได้ที่ .. https://goo.gl/forms/heqVp5rl3QgHJnBj1

            สภาวิชาชีพบัญชี ขอขอบพระคุณที่ทุกท่านได้ให้ความสนใจ โปรดติดตามข่าวสารได้ที่ www.fap.or.th

โพสต์เมื่อ :
2 พ.ย. 2561 11:56:43
 1228
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์