พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการ CFO in Practice Certification Program รุ่นที่ 8           

            เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชีจัดพิธีมอบวุฒิบัตรในโครงการ CFO in Practice Certification Program รุ่นที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2561 (8 วัน) ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาชีพด้านบัญชีและการเงิน มุ่งพัฒนาผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ให้สามารถเทคนิคและความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพในบทบาทผู้บริหารด้านการเงิน โดยรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสายงานที่เกี่ยวข้อง
            ในวันสุดท้ายของการจัดอบรมได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจากนายวรวิทย์ เจนธนากุล อุปนายกคนที่สองและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร เป็นผู้กล่าวเปิดพิธีและร่วมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 45 ท่าน สภาวิชาชีพบัญชีขอแสดงความยินดีและขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมโครงการและคณะกรรมการทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้โครงการนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี โปรดติดตามข่าวสารการรับสมัครในรุ่นที่ 9 ได้ในช่องทางการประชาสัมพันธ์ของสภาวิชาชีพบัญชี ขอบคุณค่ะ

โพสต์เมื่อ :
3 ธ.ค. 2561 10:31:53
 638
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์