ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น ASEAN CPA และแจ้งเตือนการชำระค่าธรรมเนียมใบรับรอง ASEAN CPA

           
            ตามที่ได้มีการรับสมัครขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน หรือ (ASEAN Chartered Professional Accountant: ASEAN CPA) เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ บัดนี้คณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน  (ASEAN Chartered Professional Accountants Coordinating Committee) ได้มีมติให้ขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนจำนวน 102 คน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา และได้ส่งมอบใบประกาศให้กับทางสภาวิชาชีพบัญชีเป็นที่เรียบร้อยในเดือนพฤศจิกายน 2561

            ทั้งนี้ผู้ที่มีรายชื่อได้รับการขึ้นทะเบียนสามารถติดต่อเพื่อรับใบอนุญาตนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนได้ ตั้งแต่ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ส่วนบริการสมาชิก เคาน์เตอร์ 9 ชั้น 1 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 17.00 น.และดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนักบัญชีอาเซียน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นี้

คลิกที่นี่
ตรวจสอบรายชื่อนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนจำนวน 102 คน

ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียม ASEAN CPA

**หมายเหตุ :    
                    1. กรณีมารับด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของท่าน)
                    2. กรณีรับแทน กรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่มารับ และผู้ที่เป็นเจ้าของพร้อมเซ็นต์กำกับ “ใช้เพื่อรับ ASEAN CPA”

 

โพสต์เมื่อ :
3 ธ.ค. 2561 15:20:38
 2999
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์