นายกสภาวิชาชีพบัญชี ร่วมด้วยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเดินทางเข้าพบและสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ

          วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 (วันนี้) เวลา 10.30 น. ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมด้วย นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี อุปนายกคนที่สาม และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี, นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้ช่วยเลขาธิการวิชาชีพบัญชี, ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี และนางภูษณา แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการสภาวิชาชีพบัญชี เดินทางเข้าพบและสวัสดีปีใหม่ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร

          สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณธนาคารกรุงเทพที่ร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

โพสต์เมื่อ :
8 ก.พ. 2562 17:12:02
 178
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์