dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot




สภาฯ จัดการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบ โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย Dip-TFR ครั้งที่ 8

 

เมื่อวันศุกร์และเสาร์ที่ 19-20 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบ โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Diploma in Thai Financial Reporting) ครั้งที่ 8 (1/2560) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะทดสอบจริงในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 โดยการอบรมในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมกว่า 80 คน จัดขึ้น ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ห้อง 6A  นอกจากนี้ภายในวันนั้นยังมีกิจกรรมตอบคำถามเพื่อแจกของรางวัล และของที่ระลึกให้กับผู้ที่เข้าร่วมอีกด้วย

 



   

 




ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี