dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
IOD ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน National Directors Conference 2017

  

          สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัดการประชุมระดับชาติด้านกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการไทย  National Directors Conference 2017 ภายใต้หัวข้อ “Steering Governance in A Changing World” ในวันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 7.00 – 18.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมพลาซ่า แอทธินี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอมุมมองและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการเกี่ยวกับความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงทั้งระดับประเทศและระดับสากลมาร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์  โดยสามารถศึกษารายละเอียดที่ ทางเว็บไซต์ http://www.thai-iod.com/en/seminar-events-detail.asp?id=380

          สำหรับสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมงานจะได้สิทธิพิเศษรับส่วนลด 15%  โดยสามารถแจ้งรายชื่อมายังสภาวิชาชีพบัญชี ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ติดต่อ คุณนวพร สามาอาพัฒน์ โทร 02-6852519 หรืออีเมลล์ nawaporn.sa@fap.or.th  โดยสภาวิชาชีพบัญชีจะประสานงานแจ้งรายชื่อถึงสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อไป

แต่ทั้งนี้ สมาชิกฯที่แจ้งรายชื่อไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี จะต้องทำการสมัครและชำระค่าเข้าร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ IOD โดยตรงที่เคาน์เตอร์หน้างานวันที่ 14 มิถุนายน 2560 

 
 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์