dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ โครงการประกาศนียบัตรรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR) ครั้งที่ 8 (1/2560)

 


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ

โครงการประกาศนียบัตรรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR) ครั้งที่ 8 (1/2560)

 

 

ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR) ครั้งที่ 8 (1/2560) เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30-13.30 น.  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ
มีผู้เข้าทดสอบจำนวน
48 ราย  ผ่านการทดสอบ 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของจำนวนผู้เข้าทดสอบทั้งหมด

 

 

ดูประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ

 

 

 

 สภาวิชาชีพบัญชีจะจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR) ในวันเสาร์ที่ 19 และเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2560  เวลา 9.00 – 16.30 น.
 และจัดทดสอบครั้งที่ 9 (2/2560) ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560  เวลา 9.30 – 13.30 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fap.or.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 685-2578 (คุณปัญญรส)

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี