dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ซื้อชุดหนังสือมาตรฐานฯ หรือสือหนังสือทุก 500 บาท รับฟรี!! กระเป๋าผ้าอเนกประสงค์

 

 

ซื้อชุดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ฉบับปรับปรุง 2559) ทั้งเล่ม 1 และเล่ม 2
หรือ ซื้อหนังสือของสภาวิชาชีพบัญชี

ครบทุก 500 บาท  รับฟรี! กระเป๋าผ้าอเนกประสงค์

หมายเหตุ ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 , ขอสงวนสิทธิ์ถุงผ้า 1 ใบ / 1 ใบเสร็จ, เงื่อนไขการซื้อหนังสือครบ 500 บาท เป็นราคาหลังหักส่วนลดของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีแล้วเท่านั้น

สั่งซื้อหนังสือได้ที่ เคาน์เตอร์บริการสมาชิก ชั้น 1 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี หรือ https://goo.gl/ALYnZi

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี