dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชี สาขาสงขลา จัดหลักสูตร “สรุปหลักการบัญชีเกี่ยวกับรายได้สำหรับ SMEs”

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. สำนักงานสาขาสงขลา จัดหลักสูตรการสัมมนา
เรื่อง
สรุปหลักการบัญชีเกี่ยวกับรายได้สำหรับ SMEs” 
วิทยากรโดย คุณพจน์ วีรศุทธากร  สัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าสัมมนาจำนวน 84 คน จัดขึ้น ณ โรงแรมนิวซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี