dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ข่าวดี! หลักสูตร CFO Focus on Financial Reporting สำหรับ CFO ของ IPOs

 


หลักสูตร 
CFO Focus on Financial Reporting 
สำหรับ CFO ของ IPOs


         หลักสูตร CFO Focus on Financial Reporting เป็นหลักสูตร Orientation ที่มีเนื้อหาเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่กำหนดให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (“CFO”) ของบริษัทจะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (IPOs) ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (อ่านรายละเอียดการอบรมตามประกาศฯ ได้โดยคลิกที่นี่)  

         หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีได้จัดอบรมรุ่นแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2560 และวางแผนจะจัดอีก 2 รุ่นในปีนี้ โดยรุ่นที่ 2 คาดว่าจะจัดประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2560 ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของหลักสูตรนี้ได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ของสภาวิชาชีพบัญชี หรือแจ้งความสนใจเข้าร่วมอบรมได้ที่อีเมล training@fap.or.th โดยระบุชื่อ ตำแหน่ง บริษัท อีเมลและเบอร์ติดต่อ และสภาวิชาชีพบัญชีจะส่งรายละเอียดของหลักสูตรให้ทราบต่อไป..

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี