dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ประชาสัมพันธ์การเดินทางไปยังสนามสอบของผู้เข้าทดสอบ CPA ครั้งที่ 37(2/2560) ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 22-23 กรกฎาคมนี้

 

เนื่องจาก ม.หอการค้าไทยอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานที่อาจทำให้ผู้เข้ารับการทดสอบไม่ได้รับความสะดวก 
สภาฯขอแนะนำการเดินทางมายัง
สนามสอบดังนี้

สำหรับผู้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว 
- เข้าทางประตูด้านหน้ามหาวิท
ยาลัย จอดรถได้ที่อาคารจอดรถในมหาวิทยาลัย อาคาร 8 (อาคารจอดรถ) และบริเวณอาคารจอดรถใหม่ชั้น 1 (ศูนย์อาหาร) 
- เข้าทางประตูด้านข้างมหาวิท
ยาลัย จะมีลานจอดรถไว้บริการ 2 จุด ได้แก่ 
     1.ลานจอดรถเอกชน /ชั่วโมงละ 10 บาท 
     2.ลานจอดรถเอกชน /เหมาจ่าย 40 บาทต่อวัน (ตามภาพแผนผังสีเหลือง)

**ทั้งนี้ สถานที่จอดรถมีจำนวนจำกัด โปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง หรือพิจารณาเดินทางด้วยบริก
ารขนส่งสาธารณะ**

สำหรับผู้ที่สะดวกเดินทางด้วยบริการขนส่งสาธารณะ ขอแนะนำวิธีการเดินทาง ได้แก่ 
- รถไฟฟ้า MRT ปลายทางสถานีห้วยขวาง เดินทางต่อด้วยรถมอเตอร์ไซค
์หรือรถยนต์รับจ้าง 
- รถเมล์ เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิต (ลงป้าย “ม.หอการค้าไทย”) สาย 24, 35-1, 69, 92, 107, 129, 
ปอ.92, ปอ.129, ปอ.504, ปอ.138 
- รถเมล์ เส้นทางถนนประชาสงเคราะห์ (ลงป้าย “วัดพรหมวงศาราม ซอยประชาสงเคราะห์ 27”) สาย 12, 13, 54, 74, 98, 117, 204 
- รถเมล์ เส้นทางถนนรัชดาภิเษก (ลงป้าย “ตลาดห้วยขวาง”) สาย 136, 137, ปอ.73, ปอ.206, ปอ.514, ปอ.517

*สภาวิชาชีพบัญชี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้*

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี