dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชี สาขาขอนแก่น จัดหลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การบริหารต้นทุน”

 

      เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชีสาขาขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การบริหารต้นทุน” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วัชรีพร  เศรษฐสักโก เป็นวิทยากร จัดขึ้น ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดยการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 59 คน

 

   

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี