dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชีฯ สาขาอุบลราชธานี จัดอบรม หลักสูตร "ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน"

 

        เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชีฯ สำนักงานสาขาอุบลราชธานี  จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร "ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนาดล  รักษาพล มาเป็นวิทยากรบรรยาย  ภายในงานมีผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี ตลอดจนอาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมสัมมนา จำนวน  182 คน จัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม A-B โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี