dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย Dip-TFR ครั้งที่ 9 (2/2560)

 

จัดอย่างต่อเนื่อง! โครงการคุณภาพเพื่อทดสอบความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย สำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ในโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย Dip-TFR ครั้งที่ 9 (2/2560)

จัดอบรมวันเสาร์ที่ 30 ก.ย.-1 ต.ค. 60 และจัดการทดสอบในวันเสาร์ที่ 25 พ.ย. 60

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้และลงทะเบียนได้ที่ : https://goo.gl/C2UFGr

 

 

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี