dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาฯ สาขาสงขลา จัดสัมมนาหลักสูตร “การจัดทำงบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (Workshop)”

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 -16.30 น. สภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานสาขาสงขลา จัดสัมมนาหลักสูตร “การจัดทำงบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (Workshop)” โดยได้รับเกียรติจากคุณวันดี ลีวรวัฒน์ เป็นวิทยากร โดยงานนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา จำนวน 89 คน ณ โรงแรมนิวซีซั่น สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี