dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชีร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบ 102 ปี

 

วันที่ 1 กันยายน 2560 นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี อุปนายกและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้ช่วยเลขาธิการ และผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย วัฒนเดชะกุล อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี แสดงความยินดีกับนางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร ในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบ 102 ปี ณ อาคารกรมสรรพากร

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี