dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชีขอประกาศระเบียบการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 “Thailand Accounting Challenge 2018”

 

 

Are you ready!!
สภาวิชาชีพบัญชีขอประกาศระเบียบการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 “Thailand Accounting Challenge 2018” ชิงถ้วยรางวัลนายกสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
เพื่อให้น้อง ๆ นิสิตนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาได้เตรียมความพร้อมและเตรียมตัวในการเข้าแข่งขัน โดยระเบียบการแข่งขันนี้ประกอบไปด้วย คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน ขอบเขตเนื้อหา เนื้อหาข้อสอบที่ออกครอบคลุม กำหนดการแข่งขัน รูปแบบการแข่งขัน เกณฑ์การพิจารณาในการตัดสินผลการแข่งขัน ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน และกฎกติกาการรับสมัคร เป็นต้น ซึ่งมีบางส่วนเปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้ว อ่านระเบียบทั้งหมดคลิก >> https://goo.gl/wmqkjw

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี