dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชี สาขาเชียงใหม่ จัดหลักสูตร "มาตรการทางภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ"
สภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานสาขาเชียงใหม่ จัดหลักสูตร "มาตรการทางภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ" โดยมี คุณสุรพล วัฒนโยธิน (สรรพากรพื้นที่เชียงราย) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร และมีผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรมสัมมนา จำนวน 100 ท่าน เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 - 17.00 น. 
ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU) 

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี