dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชี สาขาอุบลราชธานี จัดหลักสูตร "รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ ตาม IFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไป"
สภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานสาขาอุบลราชธานี  จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร "รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ ตาม IFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไป" โดยมี คุณมานิตา รักสัจ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร และมีผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรมสัมมนา จำนวน 77 ท่าน เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม A โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี