dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชีจัดโครงการทดสอบประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR) ครั้งที่ 9

         ตามที่ คณะทำงานโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR)  ภายใต้คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี  ได้จัดทดสอบประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Diploma in Thai Financial Reporting-Dip  TFR) ครั้งที่ 9 (2/2560) เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30-13.30 น. ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช ขั้น 6 ห้อง 6B อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 นั้น   โดยครั้งนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าทดสอบจำนวน 64 ท่าน   สำหรับการทดสอบในครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30-13.30 น. ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.fap.or.th  หรือสอบถามข้อมูลได้ทื่ คุณปัญญรส  ลี้สมบูรณ์กิจ ส่วนสนับสนุนวิชาการ เบอร์ติดต่อ 02 685-2578  

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี