dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot




สภาวิชาชีพบัญชีร่วมแสดงความยินดีในงานครบรอบ 18 ปี สภาวิศวกร

 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้ช่วยเลขาธิการในคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และนางภูษณา แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสภาวิชาชีพบัญชี เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี ของสภาวิศวกร ณ สำนักงานสภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร และนายไกร ตั้งสง่า อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีในครั้งนี้

 


 




ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี