dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ภาพกิจกรรมโครงการ IR Professional Certification Program เยี่ยมชมโรงกลั่นไทยออยล์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
    เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำคณะนักลงทุนสัมพันธ์ที่เข้าร่วมโครงการ IR Professional Certification Program เดินทางไปยังโรงแรมราวินทรา รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อรับฟังการบรรยาย หัวข้อ TFRS and Financial Statement โดยได้รับเกียรติจาก คุณศรัณย์ สุภัคศรัณย์ นักวิชาการประจำคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร จากสภาวิชาชีพบัญชีฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย จากนั้นคณะผู้เข้าอบรมได้รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน พร้อมทำกิจกรรมสังสรรค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ได้นำคณะผู้เข้าอบรมเดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงกลั่นไทยออยล์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากคุณภัทรลดา สง่าแสง ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์ และทีมงานของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจและความทรงจำที่ดี

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี