dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
โครงการประกาศนียบัตร Young CFO (Young CFO Certification Program) ครั้งที่ 1
    คุณสันติ วิลาสศักดานนท์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ และเปิดโครงการอบรมประกาศนียบัตร Young CFO รุ่นที่ 1 (Young CFO Certification Program) เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม ถึงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555 โดยมีผู้บริหารด้านบัญชีและการเงินขององค์กรต่างๆ เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 39 คน

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี