dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
AEC กับนักบัญชี : พม่า…โอกาสทองในการทำงาน
    คราวก่อนร่ายยาวเกี่ยวกับการเมืองในพม่าและการผ่อนคลายการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากชาติตะวันตก จนถึงโอกาสทองในการลงทุนในพม่า วันนี้ถึงคราวสำหรับโอกาสทองในการทำงานโดยเฉพาะนักบัญชีไทยในพม่าซะที

พม่าขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ

    เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนายเต็งเส่ง ประธานาธิบดีของพม่า กล่าวเรียกร้องให้ชาวพม่า ซึ่งอพยพไปอยู่ต่างแดน เดินทางกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนของตน โดยเฉพาะบรรดาแรงงานมีฝีมือ ในจำนวนนี้รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพเช่น หมอ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก นักกฎหมายและนักบัญชี โดยผู้นำพม่ายังรับปากด้วยว่า รัฐบาลของเขาจะจัดหาความช่วยเหลือที่จำเป็นให้กับบรรดาผู้อพยพเหล่านี้ ข้อเรียกร้องดังกล่าว ซึ่งถูกตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์"นิวไลต์ออฟเมียนมาร์" แสดงให้เห็นว่า ขณะนี้ทางการพม่ากำลังต้องการแรงงานที่มีฝีมือจำนวนมาก เพื่อช่วยในการผลักดันการปฏิรูปประเทศ

    แม้แรงงานพม่าที่มีฝีมือจะกลับบ้านเกิดมากมายขนาดไหน ก็คงไม่เพียงพอต่อความต้องการสำหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของพม่า ดังนั้นไม่แปลกที่อาชีพนักบัญชี ซึ่งเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจขาดแคลนอย่างรุนแรงในพม่าในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้นี้

คนไทยจะเป็นแรงงานในพม่า

    เคยได้ยินกันแต่ “พม่ามาใช้แรงงานในไทย”พูดไปใครจะเชื่อว่าอีกหน่อย “ไทยจะไปใช้แรงงานในพม่า”แรงงานในที่นี้ไม่ใช่แรงงานแบกหาม ขนอิฐขนปูน แต่เป็นแรงงานที่มีทักษะอย่างนักบัญชี คงเป็นที่ต้องการในพม่าเป็นอย่างมากในช่วงเปิดเสรีอาเซียนจนถึงอีกสิบปีข้างหน้า
เนื่องจากไทยเป็นเพื่อนบ้านกับพม่าและมีรากฐานทางประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะในพม่า แรงงานไทยถือว่าเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ดังนั้นนักบัญชีไทยควรเตรียมตัวเพื่อพร้อมรับโอกาสในการทำงานหรือติดต่อธุรกิจในพม่า

นักบัญชีไทยควรเตรียมตัวอย่างไร

    นอกจากทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ(ภาษากลางของอาเซียน)ที่ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในการออกไปทำงานหรือติดต่อธุรกิจในต่างประเทศ ทักษะในการคิดวิเคราะห์ ความเข้าใจในเศรษฐกิจมหภาคและธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ถือเป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน ซึ่งโดยภาพรวมนักบัญชีไทยค่อนข้างอยู่ในกรอบการทำงานที่ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการคิดวิเคราะห์เมื่อเทียบกับนักบัญชีชาติตะวันตก
การคิดวิเคราะห์ และรู้ข้ามศาสตร์อื่นเช่น การเงินการลงทุน การบริหารจัดการและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับนักบัญชีไทยทัดเทียมกับนักบัญชีชาติตะวันตกและเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอาเซียน

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี