dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สัมมนาใหญ่นักบัญชีการก้าวสู่ AEC

    เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยสำหรับงานสัมมนาใหญ่นักบัญชีการก้าวสู่ AECเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความตื่นตัวสู่ AEC ให้แก่เหล่านักบัญชีกว่าพันคน นับเป็นการรวมตัวของนักบัญชีครั้งสำคัญในรอบปี สำหรับท่านที่พลาดงานนี้ เรามีสรุปเนื้อหาที่สำคัญมาฝาก

Who will come?

    คำถามยอดนิยมอับดับต้นๆ คือ “ใครจะมาแย่งงานนักบัญชีไทย?” คำตอบคงคาดเดาไม่ยาก นั้นคือนักบัญชีจากประเทศอยู่ในระดับเดียวกันกับประเทศไทยหรือประเทศที่เจริญกว่า ซึ่งได้แก่ สิงคโปร์และมาเลเซีย รูปแบบการเข้ามาทำงานของนักบัญชีต่างชาติจะเป็นรูปแบบติดสอยห้อยตามบริษัทในประเทศของตนที่มาลงทุนในประเทศไทย

    นักบัญชีฟิลิปปินส์ อาจเป็นอีกกลุ่มที่มีโอกาสเข้ามาประกอบวิชาชีพในประเทศไทย ถึงแม้จะไม่ได้มีบริษัทฟิลิปปินส์มาลงทุนในประเทศไทยมากนักก็ตาม แต่ด้วยความสามารถในภาษาอังกฤษที่โดยเฉลี่ยมีมากกว่านักบัญชีไทยและค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกันหรืออาจน้อยกว่านักบัญชีไทย นักบัญชีฟิลิปปินส์จึงเป็นอีกชาติหนึ่งที่มีโอกาสส่งเข้าประกวดในเวทีประเทศไทยหลังเปิดเสรีอาเซียนในปี 2558

Where to go?

    “แล้วนักบัญชีไทยจะไปไหนกันดี?” คำตอบคือประเทศที่ด้อยกว่าเรา เช่นกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว พม่าและเวียดนาม) และอินโดนีเซีย โดยช่องทางสำหรับนักบัญชีไทยที่ง่ายที่สุดคือการติดตามนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในประเทศดังกล่าว ซึ่งประเทศทั้ง 5 ประเทศนับว่ามีนักบัญชีอยู่อย่างจำกัด ไม่เพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเข้านักบัญชีที่ได้มาตราฐานจากต่างประเทศ จึงนับว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักบัญชีไทยที่จะรุกเข้าไปในประเทศกลุ่มดังกล่าว

How to do?

    นอกจากทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ(ภาษากลางของอาเซียน)ที่ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก การเรียนรู้ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี สังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กฎระเบียบข้อบังคับและความรู้เกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพรวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในประเทศที่นักบัญชีไทยเข้าไปทำงานหรือติดต่อธุระกิจ ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้งานประสบความสำเร็จและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความแตกต่างในสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละประเทศได้เป็นอย่างดี

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี