dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชีฯ เข้าร่วมการประชุม AFA ครั้งที่ 107

    เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2555 นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ประธานคณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพ นางวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการฯ และนายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ นักวิชาการ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหารเป็นตัวแทนจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าร่วมการประชุม AFA ครั้งที่ 107 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล พนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยมีนาย Kuy Lim ประธาน AFA คนปัจจุบันให้การตอบรับและมอบของที่ระลึกแก่สภาวิชาชีพบัญชีฯ

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี