dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ร่วมไว้อาลัยแก่การจากไปให้กับท่านอาจารย์ชนินทร์ วีรารักษจิต

     สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอร่วมไว้อาลัยแก่การจากไปให้กับท่านอาจารย์ชนินทร์  วีรารักษจิต  อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดย กำหนดพิธีรดน้ำศพ วันที่ 15 มีนาคม 2555 เวลา 16.00 น. และกำหนดพิธีสวดพระอภิธรรมศพ 7 คืน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2555 เวลา 18.30 น. และวันถัดไปเวลา 19.00 น.ณ วัดธาตุทอง ศาลา 24

    ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีฯจะเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2555 จึงขอเรียนแจ้งให้ลูกศิษย์และสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี