dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
นายกสภาวิชาชีพบัญชีฯและคณะเชิญอดีตนายกร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมทั้งขอคำแนะนำในการดำเนินการของสภาฯ

    วันอังคารที่13 มีนาคม พ.ศ. 2555 ท่านอดีตนายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และอดีตนายกสภาวิชาชีพบัญชีฯได้กรุณาร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ อุปนายก และเลขาธิการ ที่ห้องอาหารของโรงแรม Best Western ตึกช้าง

    นอกจากการได้พบปะกับท่านอดีตผู้บริหารงานสภาฯในบรรยากาศอบอุ่น ท่านนายกสภาวิชาชีพบัญชี และคณะมีความยินดีและปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคำแนะนำจากทุกท่านเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาฯในโอกาสนี้

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี