dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ภาพบรรยากาศ : นักบัญชีความรู้ฟิตเปรี๊ยะ! สอบ CPA

    การทดสอบความรู้ขอเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2555 วิชาการบัญชี1 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้า บรรยากาศการทดสอบเป็นไปอย่างครึกครื้น โดยผู้เข้ารับการทดสอบส่วนมากมาเตรียมพร้อมทบทวนความรู้ก่อนเข้าห้องสอบกันตั้งแต่เวลา 08.00 น. ซึ่งเวลาทดสอบเริ่ม13.00 น.

    เมื่อถึงเวลาเข้าห้องสอบ นักบัญชีทุกคนขะมักเขม้นตั้งหน้าตั้งตา เคร่งเครียดกับการทำข้อสอบ แม้ว่าบางคนจะใช้เวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมงสำหรับการทำข้อสอบ ทั้งนี้ไม่รู้ว่าข้อสอบง่ายหรือคนทำเขาเก่ง แต่ผู้เข้าทดสอบส่วนมากก็ใช้เวลาเกินคุ้มนั่งทำข้อสอบจนวินาทีสุดท้าย เรียกว่าทุกวินาทีมีค่า ทางสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ขอเอาใจช่วยทุกท่านที่ตั้งใจทำข้อสอบ ให้สอบผ่านได้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกันทุกคน

    สุดท้ายทางสภาวิชาชีพบัญชี ฯขอย้ำอีกครั้งสำหรับผู้เข้าทดสอบทุกท่าน อย่าหลงเชื่อติวเตอร์ที่อ้างตนว่ารู้จักกับผู้ออกข้อสอบ หรือสามารถช่วยท่านในการสอบครั้งนี้ได้ หากหลงเชื่ออาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ เพราะการทดสอบครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรม

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี