dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภากาชาดไทยมอบอนุโมทนาบัตรแก่สภาวิชาชีพบัญชีฯ

     ตามที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดยนายพิชัย ชุณหวชิร นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์(สภาวิชาชีพบัญชีฯ), นายประสัณห์ เชื้อพานิช อุปนายกและประธานด้านการสอบบัญชี และนางวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการ เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคสมทบทุนจำนวน 475,110 บาท แก่สภากาชาดไทย เพื่อร่วมช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเป็นผู้รับมอบเงินบริจาค เมื่อวันที่29 ธันวาคม 2554 นั้น

     ทางสภากาชาดไทย จึงได้ส่งมอบอนุโมทนาบัตรให้แก่สภาวิชาชีพบัญชีฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อแสดงความขอบ

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี