dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot


ภาพกิจกรรม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (นครศรีธรรมราช) สาขาการบัญชี ได้เข้าศึกษาดูงานที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ
วันที่ 19/03/2013   09:47:14

    เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาการบัญชี ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร การให้บริการ ตลอดจนด้านบัญชีและการเงิน ณ สำนักงานใหญ่ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อโศก) ทั้งนี้ได้รับเกียรจากนางวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการ กล่าวเปิดงานต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักศึกษา โดยมีนายพจน์ วีรศุทธากร เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ด้านการบัญชี ซึ่งการศึกษาดูงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาที่มาดูงานเป็นอย่างมาก

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรับรู้รายการขายรายได้ในอนาคต วันที่ 26/03/2015   15:06:14 article
สภาวิชาชีพบัญชี จัดโครงการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 วันที่ 25/03/2015   11:42:07 article
การเข้าร่วมประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย วันที่ 26/03/2015   18:13:10 article
การเลือกตัวอย่างเพื่อการทดสอบรายละเอียด วันที่ 12/03/2015   14:22:59
IFAC ขอเชิญแสดงความเห็นต่อร่างมาตรฐานการสอบบัญชี วันที่ 10/03/2015   10:09:14
คุณปริศนา ประหารข้าศึก ให้สัมภาษณ์ในรายการชั่วโมงนักบริหาร สถานีวิทยุจุฬา 101.5 MHz เวลา 08.00น. ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 วันที่ 25/03/2015   11:29:42 article
โครงการเปิดบ้านสภาฯ (FAP Open House) ครั้งที่ 4/2558 รวม 3 สถาบันการศึกษา วันที่ 25/03/2015   15:00:46 article
ก้าวทันข่าวชาวออดิท ฉบับที่ 25 - ปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต และความเกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี วันที่ 24/03/2015   09:20:58
ท่านสามารถยื่นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีประจำปี 2558 ได้แล้ว วันที่ 20/03/2015   14:47:46
สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับก.ล.ต. และอีก 7 องค์กร แถลงข่าวแนวทางการลงมติใน AGM 2558 วันที่ 18/03/2015   18:29:29