dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot


ภาพกิจกรรม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (นครศรีธรรมราช) สาขาการบัญชี ได้เข้าศึกษาดูงานที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ
วันที่ 19/03/2013   09:47:14

    เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาการบัญชี ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร การให้บริการ ตลอดจนด้านบัญชีและการเงิน ณ สำนักงานใหญ่ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อโศก) ทั้งนี้ได้รับเกียรจากนางวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการ กล่าวเปิดงานต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักศึกษา โดยมีนายพจน์ วีรศุทธากร เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ด้านการบัญชี ซึ่งการศึกษาดูงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาที่มาดูงานเป็นอย่างมาก

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

Fap campus ไตรมาสที่ 2 วันที่ 25/04/2015   11:28:34 article
เอกสารประกอบการสัมมนาพิจารณ์ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรับรู้รายการขายรายได้ในอนาคต วันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น. วันที่ 24/04/2015   13:55:49
ประกาศกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 31 (2/2558) วันที่ 23/04/2015   16:02:21 article
ข่าวดี โครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน” รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครแล้ว วันที่ 21/04/2015   20:58:29
การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน” รุ่นที่ 1 : Phase 2 วันที่ 22/04/2015   17:45:56
การเลือกตัวอย่างเพื่อการทดสอบรายละเอียด วันที่ 12/03/2015   14:22:59
IFAC ขอเชิญแสดงความเห็นต่อร่างมาตรฐานการสอบบัญชี วันที่ 10/03/2015   10:09:14
การจัดสัมมนาของสาขานครสวรรค์ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 25 เม.ย.58 วันที่ 10/04/2015   17:10:40
FAP Newsletter ฉบับที่ 28 วันที่ 09/04/2015   15:46:10
คุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี ได้รับเกียรติไปบรรยาย และร่วมเสวนา ในงานสัมมนาหัวข้อ "CFO in the new financial world" วันที่ 10/04/2015   09:59:11