dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สัมมนาใหญ่นักบัญชี การก้าวสู่ ASEAN Economic Community (AEC) ในปี 2558 : ท่านพร้อมหรือยัง?

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค สุขุมวิท 22

    เป็นการสัมมนาครั้งสำคัญของนักบัญชี... ท่านจะได้รับฟังปาฐกถาพิเศษจากนายกสภาวิชาชีพบัญชีที่ต้องทราบเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น ... .เน้นเรื่องของ AEC ที่เกี่ยวข้องกับผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และผู้ให้บริการทางบัญชีโดยตรง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องปัญหา ผลกระทบ และเตรียมตั้งรับและรุกนักบัญชีจากหลายประเทศให้ทัน!! นำการสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน ...พร้อมรับของที่ระลึกในโอกาสนี้ แนะนำให้รีบสำรองที่นั่ง!!!

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี