dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ภาพกิจกรรม : แสดงความยินดีกับสภาสถาปนิก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาสถาปนิกครบรอบ 12 ปี

 

    เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 นางวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการ และนายคงสหสรรค์ นันดิลก ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีกับสภาสถาปนิก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาสถาปนิกครบรอบ 12 ปี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสภาสถาปนิก โดยมีนางยุพยง เหมะศิลปิน นายกสภาสถาปนิกเป็นผู้รับมอบ

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี