dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ข่าวจากสาขาขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านธุรกิจและเศรษฐกิจอีสานครั้งที่ 5 ประจำปี 2555 หัวข้อ คลื่นเศรษฐกิจจีน: ธุรกิจไทยได้หรือเสีย

ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด สามารถดูรายละเอียดได้ทีhttp://www.facebook.com/NCBEKKUและ  http://ncbe.kku.ac.thสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณรุ่งทิพย์ ชุลีลังก์ โทร. 043-202401 ต่อ 602 โทรสาร. 043-202402
 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี