dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ภาพกิจกรรม : มอบเงินบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ให้แก่สภากาชาดไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2554 ณ อาคารเทอดพระเกียรติ สภากาชาดไทย

    

      ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้จัดสัมมนาภายใต้โครงการนักบัญชีร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม หลักสูตร ประเด็นความเคลื่อนไหวของTFRSs และ TSA ใหม่ วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) ที่ผ่านมานั้น เพื่อระดมเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ให้แก่สภากาชาดไทย โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสมาชิก และสภาวิชาชีพบัญชีร่วมสมทบทุนอีกครึ่งนหนึ่ง มีเงินยอดเงินบริจาคกว่า 475,110 บาท ฤกษ์งามยามดีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ พร้อมด้วยนายประสัณห์ เชื้อพานิช อุปนายกและประธานด้านการสอบบัญชี และนางวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชีฯ เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคสมทบทุนให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อร่วมช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเป็นผู้รับมอบเงินบริจาค….สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องจนทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่าง

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี