dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ภาพกิจกรรม : หลักสูตร TFRs ทุกฉบับ ปี 2554 รุ่นที่ 3 หลักสูตรย่อย 201 วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
     วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิโดย คุณวริศรา วงศ์จงรุ่งเรือง และดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ ประเด็นหลักของการสัมมนาในวันนี้ไม่ว่าจะเป็น 1) ผลประโยชน์ระยะสั้น,ผลประโยชน์หลังออกจากงาน,ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง,หลักเกณฑ์การคำนวณและตัวอย่าง 2) แนวคิดสำคัญของโครงการผลประโยชน์เมื่ออกจากงาน,ประเภทของโครงการต่างๆ รวมถึงการแสดงรายการในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล ทั้งหมดนี้เอาเป็นว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับประโยชน์และความรู้ไปแบบเต็มๆ เลยทีเดียวครับ ประเด็นของหลักสูตรนี้ก็ยังเป็นที่สนใจและน่าติดตามครับ บอกได้คำเดียว “นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” เป็นอีกหนึ่งวิชาชีพที่น่าจับตามองมากๆ ในอนาคตเลยครับ

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี